Mitä on ryhmätaideterapia?

Kuvan voima
Ryhmätaideterapiayhdistys ry:n määritelmän mukaan taideterapia on tavoitteellista, strukturoitua ja turvallista toimintaa, jota tekee henkilö, jolla on syvällinen ymmärrys taiteesta ja terapiasta. Taideterapiassa luova kuvallinen työskentely toimii terapeuttisen vuorovaikutuksen keskeisenä menetelmänä. Mielikuvat, kokemukset ja tunteet saavat visuaalisen, konkreettisen muodon eri ilmaisullisten menetelmien ja taidemateriaalien avulla. Taideterapiassa tutkitaan sekä kuvallisen itseilmaisun prosessia että kuvallista tuotosta; niihin liittyviä tunteita, muistoja ja ajatuksia. Kuva auttaa tunnistamaan tiedostamattomampia puolia itsestä lisäten siten syvemmän tason itsetuntemusta ja omaa toimijuutta. Kuvallisen ja sanallisen ilmaisun osuus vaihtelee yksilöllisesti asiakkaan tarpeiden ja kykyjen mukaan. 

Taideterapia on perinteinen, tutkittu ja tuloksellinen hoito- ja kuntoutusmuoto. Se ottaa huomioon ihmisen moniulotteisena toimijana.

https://taikusydan.turkuamk.fi/yleinen/maailman-terveysjarjesto-whon-raportti-taiteen-ja-kulttuurin-terveysvaikutuksista/

Ryhmän voima
Ryhmätaideterapiayhdistys ry:n mukaan ryhmätaideterapia on terapeuttinen hoitomuoto, jossa vuorovaikutus asiakkaan ja taideterapeutin välillä tapahtuu ryhmässä. Terapian tavoitteena on edistää muun muassa asiakkaan itsetuntemusta, tunteiden käsittelyä, sosiaalisia taitoja ja psyykkistä hyvinvointia. Ryhmässä olo mahdollistaa luovan vuorovaikutuksen ja kokemusten jakamisen erilaisten ihmisten kanssa. Ryhmämuotoinen terapia on myös kustannustehokasta.

Kenelle
Ryhmätaideterapia soveltuu kaikenikäisille eikä edellytä asiakkailta taiteellista erityisosaamista. Se voi olla tavoitteiltaan voimauttavaa, ennaltaehkäisevää sekä kuntouttavaa. Ryhmätaideterapian menetelmiä voidaan käyttää mielenterveyden ja sosiaalisten ongelmien ennaltaehkäisyssä, edistämään ja tukemaan lasten, nuorten ja erityisryhmien kehitystä sekä aikuisten toiminta- ja työkykyä. Sen menetelmät soveltuvat myös työnohjaukseen ja työyhteisöjen kehittämiseen. Ryhmätaideterapia voi olla myös lisähoitomuoto osana yksilön psykiatrista, somaattista tai sosiaalista hoitoa ja kuntoutusta. Ryhmätaideterapiaa toteuttaa menetelmään koulutuksen saanut henkilö.

LUE LISÄÄ RYHMÄTAIDETERAPIASTA

https://www.terve.fi/artikkelit/valitse-rohkeasti

https://www.apu.fi/artikkelit/tulppaanikimppu-palasi-mieleeni-taideterapiaa-muistisairaalle